Svangerskapsomsorg

De fleste svangerskapskontrollene foregår hos jordmor på helsestasjonen, både på Holt og på Andslimoen. Unntatt er første kontrollen/konstatering av svangerskapet ved ca. 8 -10 uker, som skjer hos egen lege.

jordmorstetoskop

Fastlegen foretar den første kontrollen etter konstatert svangerskap, og henviser til ultralyd. I tillegg legges det opp til to senere kontroller hos egen fastlege i løpet av svangerskapet.

Time til første gangs kontroll hos jordmor må du selv bestille på tlf. 77 83 25 30  (Andslimoen eller 93 46 87 10 (Holt).

Førstegangs gravide kommer til første kontroll ved va. 14-16 ukers graviditet. Flere gangs gravide kommer til kontroll ved ca. 20 uker, evt. tidligere hvis de ønsker det.

Jordmor og lege samarbeider  om svangerskapskontrollene etter et fastsatt program. Hvor ofte du kommer til kontroll, avhenger av om du er førstegangs gravid eller har født før. Ved eventuelle komplikasjoner, kan det bli hyppigere kontroller.

Målselv sogner til to fødeinstitussjoner:

  • Fødestua på Finnsnes som ligger 4 mil fra Bardufoss, Tlf 77 87 14 90
  • Fødeavdelingen på UNN, Tromsø, er 13 mil fra Bardufoss tlf. 77 62 64 70


Følgetjeneste for fødende
Målselv kommune har følgetjeneste for fødende. For tiden har vi samarbeid om dette med nabokommunen Bardu- Det vil si at når en kvinne kommer i fødsel, er hun nesten sikker på å få tak i jordmor som kan undersøke henne og eventuelt følge henne i ambulanse til sykehuset i Tromsø eller Fødestua i Midt Troms på Finnsnes.

På grunn av ferieavvikling, kan det på sommeren være perioder uten jordmor på vakt. Da vil legevakta hjelpe deg.

Web levert av CustomPublish AS