Tilskudd av spillemidlene til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2018.

Frist for å melde inn planer til Målselv kommune er 1. september 2017.

Målselv arena

Alle som skal søke om spillemidler må melde inn planer til Målselv kommune og søke om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning innen 1. september 2017.

Planene meldes inn til: Målselv kommune, enten pr e-post til: postmottak@malselv.kommune.no eller pr. post til: Målselv kommune, Mellombygdveien 216, Kommunehusert, 9321 Moen,

Vil du vite mer om ordningen eller har planer om å bygge idrettsanlegg - kontakt kultur v/ Ole Kroken tlf. 993 62 977 eller e-post: ole.kroken@bardu.kommune.no Mer info på: http://www.idrettsanlegg.no/

Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
Det kan søkes innen anleggskategoriene:
- anlegg for idrett og fysisk aktivitet (ordinære – nye + rehabilitering)
- nærmiljøanlegg
- Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet (kontakt: DNT)

Web levert av CustomPublish AS