Tilskudd av spillemidlene til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2018

Søknadsfrist til Målselv kommune er 1. november 2017.

Målselv arena

Det skal søkes elektronisk og søknadsskjema finner dere på: https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/

Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
Det kan søkes innen anleggskategoriene:
- anlegg for idrett og fysisk aktivitet (ordinære – nye + rehabilitering)
- nærmiljøanlegg
- Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet (kontakt: DNT)

Mer info: https://www.anleggsregisteret.no/

 

For råd og veiledning kontakt Ole Kroken tlf.993 62 977 eller e-post: ole.kroken@bardu.kommune.no

Web levert av CustomPublish AS