Transporttjenesten for funksjonshemmede TT-kort

Transprottjenesteordningen (TT-kort) er ikke en lovfestet rett personer har, men en tilskuddsordning som fylkesmannen skal forvalte til personer som på grunn av varig forflytningshemminger, ikke kan benytte seg av vanlige kollektive transporttilbud.

TT-kort

Denne søknadsrunde gjelder kun nye brukere og de som har godkjenning som utløper 31.12.17. De som har TT-kort som utgår 31.12.17 vil automatisk få tilsendt nytt søknadsskjema i løpet av august/september.

 
Nye søkere finner søknadsskjema på http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/1508/tt-soeknadsskjema.pdf eller ta kontakt med Målselv helsesenter/Målselv kommune.


Mer informasjon finner du på http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/samferdsel/tilrettelagt-transport/

Søknadsfrist 01.10.17

Har du spørsmål om ordningen ta kontakt med:

Spørsmål om ordningen:
Ingvild Grimstad
Målselv kommune
Sekretær i familieenheten
Mob: 93 46 88 53

Web levert av CustomPublish AS