Utstyrsbanken i Målselv kommune er stengt

Målselv kommune har fra 2019 ikke ressurser til å drive utlånsordning for fritids- og idrettsutstyr.

 

Utstyrsbank 2

Jevnt over er utstyret blitt slitt og avhendet etter bruk ved utlån de årene Utstyrsbanken har vært i drift.  Utstyrsbanken vil ikke bli prioritert oppgradert. Det er kostnadskrevende å finansiere nytt utstyr. Og ikke minst krever Utstyrsbanken tid og ressurser å betjene, administrere og forvalte slik at vedlikehold av utstyret gir best mulig sikkerhet for de som bruker det. Vi er ikke lenger i stand til å prioritere ressurser til dette.

Web levert av CustomPublish AS