Valg 2015

Valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 er fastsatt til mandag 14. september 2015
 

Valgurner

I Målselv har alle valgkretser åpent mandag 14. september fra kl. 10:00 - 19:00.

I valgkretsene Moen, Fagerlidal og Bjørkeng skal det i tillegg holdes valgting på søndag 13. september fra kl. 14:00 - 19:00.

På disse sidene finner du mer informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalget, valglokaler og åpningstider for stemmegiving i Målselv kommune. 
Sidene vil kontinuerlig bli oppdatert.

Forhåndsstemming
Skal du forhåndsstemme, kan du gjøre det i hvilken som helst kommune i landet fra 10 august. Siste frist for å avgi forhåndsstemme i Norge er fredag 11. september. Dersom du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din, vil stemmen automatisk bli sendt til hjemkommunen.

Tidligstemming
Skal du tidligstemme kan du gjøre det ved å henvende deg til Servicekontoret på kommunehuset, i perioden mandag 01. juli til fredag 7. august.

Åpningstider for Servicekomtoret er kl. 08.00 til 15.00.

Husk å ta med gyldig legitimasjon når du skal avgi stemme.
 
Annen informasjon
Se Valg.no for flere opplysninger om valget i 2015.

 

 

Web levert av CustomPublish AS