Valgurne

Ingen politikk - ingen veier

Elever ved Høgtun videregående skole har laget en video om valg for 16-åringer.

Du kan se videoen her

Forsøk med nedsatt stemmerettsalcer til 16 år

Kommunestyrevalget 2015 - Invitasjon til arrangement for ungdom i Målselv

Gratulerer til alle 16- og 17- åringene i Målselv!


Barneombudet

Barneombudet om valg for 16- og 17 åringene

Her finner du informasjon om hva Barneombudet sier om valg for 16 og 17 åringene

Valgurner

Forsøk om nedsatt stemmerett for 16- og 17 åringer ved kommunestyrevalget 2015 i Målselv kommune

Målselv kommune er en av 20 kommuner i landet, og den eneste i Troms som gjennomfører stemmerett for 16- og 17åringer under kommunevalget.

Web levert av CustomPublish AS