Valgurne

Oppklaring ift skolevalget i de videregående skolene og kommunestyrevalget

I Målselv har de videregående skolene gjennomført skolevalg. Skolevalget er ikke det samme som kommunestyrevalget. Hvis du har stemt på skolevalget har du ikke avgitt stemme til kommunestyrevalget.

Kommunestyrevalget - De som ikke har avgitt forhåndsstemme til dette valget, har mulighet til å stemme på Søndag 13. sept. 14.00 – 19.00 og på mandag fra kl. 10.00 - 19.00. Dette gjelder 16 -17 åringene og de over.

Godt valg!

 

 

Stemmesedler_i_urne

Forhåndsstemming til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Du kan forhåndsstemme på kommunehuset på Moen, fra og med mandag  7. sept. til og med fredag 11. sept. fra kl. 08:00 - 15:00.

Siste mulighet for å forhåndsstemme er fredag 11. sept. kl. 15:00.

Etter denne tid må du stemme på valgdagen i din hjemkommune.

Du trenger ikke valgkort for å forhåndsstemme!

Forsøk med nedsatt stemmerettsalcer til 16 år

Blodpannekake

Elever ved Høgtun videregående skole har laget en ny video "til ettertanke" med tittelen "Blodpannekake". Vi ønsker å få ungdom til å engasjere seg i politikk, og være med å bestemme hvem som skal styre kommunen får de neste 4 årene.

Valgurne

Ingen politikk - ingen veier

Elever ved Høgtun videregående skole har laget en video om valg for 16-åringer.

Du kan se videoen her

les-lnus-rapport-om-stemmerett-for-16-aringer

Med rett til å stemme

LNU har laget en rapport om stemmerett fra 16 år. Den er skrevet med intensjon om å belyse viktige argumenter for at stemmeretten bør senkes til 16 år for alle, ikke bare forsøkskommunene.

stemmerett for 16-åringer

Kva er vitsen? – Et hefte om stemmerett for 16-åringar

Her har Barneombudet samla gode argument for å senke stemmeretten ved lokal- og fylkestingsvalg til 16 år.

http://barneombudet.no/for-voksne/vare-publikasjoner/hva-er-vitsen-et-hefte-om-stemmerett-for-16-aringer/

Forsøk med nedsatt stemmerettsalcer til 16 år

Kommunestyrevalget 2015 - Invitasjon til arrangement for ungdom i Målselv

Gratulerer til alle 16- og 17- åringene i Målselv!


Barneombudet

Barneombudet om valg for 16- og 17 åringene

Her finner du informasjon om hva Barneombudet sier om valg for 16 og 17 åringene

Web levert av CustomPublish AS