Ta var på hverandre

Kommunedelplan helse og omsorg 2017-2029 - varsel om oppstart

Plan- og næringsutvalget vedtok oppstart av arbeidet med Kommunedelplan helse og omsorg 2017-2029 i møte 17.1.17. Første del av planarbeidet er høring av planprogrammet med frist 13.3.17

Rullering av Utviklingsplan næring

Plan- og næringsutvalget vedtok i sak 21/2016 den 05.04.16 følgende:

  1. Utkast til Utviklingsplan næring 2016-2019 godkjennes
  2. Handlingsprogram for Utviklingsplan næring 2016 godkjennes
  3. Utviklingsplan næring med handlingsprogram legges ut til offentlig høring og ettersyn i perioden 11. april til 9. mai 2016

 

Sports grener

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2020

Målselv kommune minner om at fristen for uttalelse til planprogrammet for Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivtet og friluftsliv 2017-2020 er 15. april.

Vannkummer

Kommunedelplan Vannforsyning 2016-2028

Kommunestyret vedtok i sak 22/2016 den 9.3.2016 planprogrammet til Kommunedelplan Vannforsyning 2016-2028.

Rustahøgda

Varsel om oppstart av planarbeid, E6 Rustahøgda

Statens vegvesen skal i samarbeid med Målselv kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for det nevnte prosjektet, og ber dermed om innspill til arbeidet.

Det inviteres også til folkemøte om planprosessen i foajeen i Bardufosshallen 04.05.15 kl.1800.

 

Bilde av planområde

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for Områderegulering Andslimoen Planident 19242013002

I medhold av Plan- og bygninslovens § 12-8 og vedtak i Plan- og næringsutvalget den 27.01.15, varsles oppstart av arbeid og høring av planprogram for områderegulering av Andslimoen.

Kart: Forslag til reguleringsendring Øverli

Varsel om oppstart av planarbeid: Reguleringsendring Øverli Gnr. 54 Bnr 7

Planident 19242015001 – Detaljregulering Øverli – Gnr. 54 Bnr 7.

Plangrense

Varsel om oppstart av planarbeid: Planident 19242014001

Områderegulering for turløyper Målselv Fjellandsby-Rognmoskaret

Kart fra Olsbog til Heia som viser hvor det skal lages plan for utbedring og standardheving

Oppstart av planarbeid for E6 Olsborg-Heia

Statens vegvesen skal i samarbeid med Målselv og Balsfjord i gang med å lage en detaljreguleringsplan for utbedring av E6 Olsborg–Heia, og ber om innspill til arbeidet.

Planområde Krokbekken Panorama

Varsel om planoppstart for endring av reguleringsplan for Krokbekken Panorama

I medhold av plan og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved at utarbeidelse av endring av reguleringsplan Krokbekken Panorama i Målselv kommune igangsettes.

Web levert av CustomPublish AS