UPN

Utviklingsplan Næring 2016-2019

Utviklingsplan Næring skal gi føringer for hvordan kommune og næringsliv skal samhandle for å utvikle et levedyktig og sterkt næringsliv i Målselv. Utviklingsplan næring har langsiktige mål og strategier for det næringspolitiske arbeidet i kommunen og består av en strategisk del og en handlingsplan.

Skiløypa

Vedtak av plan: Områderegulering for turløyper Målselv Fjellandsby-Rognmoskaret; Planident 19242014001

Kommunestyret vedtok i møte den 3.12.15, sak 129/2015 Områderegulering for turløyper Målselv fjellandsby – Rognmoskardet; planident 19242014001.

Bruforbindelse

Kunngjøring av EGENGODKJENT REGULERINGSPLAN -Bruforbindelse

Bruforbindelse Karlstad - Gullhav og Plan 19242013002

Foto: Folkebladet

Web levert av CustomPublish AS