Veg og trafikk

Målselv Kommune har 174,5 km kommunal vei, 676 000 m2 med kommunale områder og 14,6 km med privat vei der kommunen har ansvar for vintervedlikeholdet.

Vei humpete

Mye av dagens veinett er grusvei med tildels stort behov for opprusting.

Nytt faktagrunnlag med kart og ajourført status er snart ferdig.

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS