I Målselv kommune oppholder det seg per nå personell fra Storbritannia, Nederland og Tyskland. Personell fra USA oppholder seg i Bardu, Narvik og Harstad kommune. Alle positive tilfeller av COVID-19 er isolert innenfor militært område, og når det det gjelder nærkontakter av bekreftede smittede er også disse i karantene innenfor militært område.

Selv om øvelsen er avlyst vil det fortsatt oppholde seg en del personell i kommunen en tid fremover. Styrker som treffes utenfor militært område nå vil være tale om personell som har vært gjennom sin karantenetid og har gjennomført forskriftsmessig testing.

Når det gjelder de britiske styrkene har det som kjent blitt påvist et par tilfeller av en mutert virusvariant som er mer smittsom enn den hittil sirkulerende varianten av viruset. Dette medfører naturlig nok en del bekymring blant innbyggerne. For kommunen var det ikke noen overraskelse at mutasjonen ville påvises blant disse styrkene, all den tid denne muterte varianten dominerer i Storbritannia for tida. En har derfor siden første smittetilfelle kom inn tatt høyde for at alle smittetilfeller skulle håndteres som sannsynlig tilfelle av mutert virusvariant.

Følgende tiltak er blant annet gjennomført overfor alt personell som er kommet fra Storbritannia for å delta på alliert trening:

  • Innreisekarantene har vært utvidet til minimum 14 dager
  • Alle har gjennomført minimum 2 PCR tester, i mange tilfeller 3.
  • I tillegg til nevnte PCR tester gjort hurtigtest av alt personell den dagen karantene oppheves.
  • Hurtigtest har vært gjentatt 3, 7 og 10 dager etter opphør av karantene
  • Alt personell i denne gruppen har stående ordre om at en i første tid etter oppheving av karantene minimerer aktivitet i sivilsamfunnet.

I tillegg nevnes at det har vært utført svært grundig smitteoppsporing blant de allierte styrkene. Dette har vært et arbeide som har vært et treparts samarbeid mellom helsepersonell fra de ulike nasjonene, det norske forsvaret og kommunen ved kommuneoverlegen.

Samlet sett mener kommunen at vi nå har svært god oversikt over situasjonen. Det forventes at det vil komme ytterligere noen smittetilfeller innenfor den gruppen som er nærkontakter av smittede, men at faren for nye smittetilfeller blant andre burde være svært lav. Allikevel gjøres det grep for å overvåke situasjonen og fange opp nye tilfeller som skulle oppstå.

Hovedbudskapet her fra kommunens side er nå at det ikke er noen grunn for å frykte situasjonen og at allierte styrker som beveger seg i lokalsamfunnet kan forventes å være like friske som andre en møter.


Moen 04.02.2020

Vidar Bjørnås
kommuneoverlege