Målselv kommune sine anbefalinger

Målselv kommune anbefaler alle å bruke munnbind på butikker så lenge to meters regelen fortsetter, i første omgang til og med 14. april.

Idrettshallene holdes fortsatt stengt for organisert idretts- og fritidsaktiviteter for personer over 20 år.

De nye nasjonale tiltakene

Nye anbefalinger

 • Én-meteren blir nå til to-meteren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til.
 • Vi anbefaler maks to gjester på besøk.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.
 • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig.
 • Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.
 • Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.
 • Vi anbefaler at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes med disse unntakene:
  • Reiser til arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor.
  • Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer.
  • Reiser til hytte sammen med egen husstand.
 • Det er tidligere bestemt at det skal være digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler fra og med 6. april. Dette fremskyndes nå til 25. mars.

Nye nasjonale forskriftsfestede regler

 • Det blir forbud mot skjenking av alkohol over hele landet.
 • Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.
 • Treningssentre skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent:
  • tilbud til de som er bosatt i kommunen.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent:
  • skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir stengt.
 • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.
 • Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Dette trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 29. mars.
 • Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:

Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.

Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.

Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.

Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.

Strenge regionale og lokale tiltak gjelder fortsatt

Regjeringen har innført det strengeste tiltaksnivået (tiltaksnivå A) i 70 kommuner.

– Områdene som har svært strenge tiltak lokalt og regionalt, vil fortsatt beholde disse tiltakene, sier Høie.

Råd for påsken 2021

Sosial kontakt

 • Hold to meters avstand til andre bortsett fra personer i egen husstand (eller nærkontaktene til aleneboende). (nytt)
 • Bruk munnbind når det ikke er mulig å holde avstand. (nytt)
 • Vi anbefaler maks to gjester på besøk. Ha helst kontakt med de samme over tid. (nytt)
 • Alle arrangementer som det ikke er absolutt nødvendig å avholde, bør utsettes. (nytt)
 • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig. (nytt)

Handling

 • Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands.
 • Man kan reise på hytta eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet.
 • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser der det er praktisk mulig. (nytt)

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 50, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling
 • Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt.

Høyere utdanning

 • Lokaler ved universiteter, høyskoler og fagskoler holdes stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Biblioteker og lesesaler kan holde åpent. (nytt)
 • Institusjonene kan gjøre unntak fra stenging dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet. (nytt)

Regler for hele landet

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Forbud mot innendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere. (nytt)
 • Treningssentre skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent:
  • tilbud til de som er bosatt i kommunen.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent:
  • skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Stenging av underholdningstilbud som fornøyelsesparker, bingohaller og . (nytt)

Reiser

 • Personer som har vært på unødvendige utenlandsreiser, må oppholde seg på karantenehotell hele karanteneperioden (nytt – gjelder fra midnatt, natt til 29. mars)

Private sammenkomster og arrangement:

Inne: 20 personer med faste, tilviste sitteplasser (ned fra 100)
Inne: 50 personer i begravelser og bisettelser med faste, tilviste sitteplasser (ned fra 100)
Inne: 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune
Ute: 50 personer på arrangementer (ned fra 200 eller 600 ved faste, tilviste sitteplasser)

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Forbud mot skjenking av alkohol. (nytt)

Regjeringens pressekonferanse fra 12.03.21 oversatt til flere språk

Det er integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som har ansvar for å oversette og tolke regjeringens nasjonale pressemeldinger og pressekonferanser under pandemien.

Fredagens pressekonferanse om påskeferien er nå oversatt til arabisk, engelsk, polsk, russisk, somali, tigrinja og urdu, og du kan se de ulike oversettelsene her.

Informasjon fra helsedirektoratet uke 12

 1. Generelt påskemateriellet beregnet på kommuner og andre som har behov, er klart og ligger her:  https://helsedirektoratet.imageshop.no/294179/Search?Q=p%C3%A5ske  
 2. Ikke reis til utlandet
  Reiser til utlandet har stor betydning for smittesituasjonen i Norge, og derfor har myndighetene den siste tiden strammet inn reisereglene enda mer. Nå må alle som reiser på en unødvendig fritidsreise på karantenehotell og betale for det selv, selv om de har egen bolig hvor de frem til nå har kunnet gjennomføre karantenen. Derfor er det viktig at alle som planlegger å reise til utlandet nå er kjent med dette. Vi oppdaterer p.t. reiseinformasjon på helsenorge fortløpende på norsk og på 19 andre språk : Coronavirus in Norway: Travel advice - helsenorge.no

Det er igangsatt et løp for å synliggjøre gjennom språksegmenterte poster på Facebook på til sammen 19 språk. Lenker til disse under: 

Språk

Lenke til annonse

Amharisk

https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3562130813913676

Arabisk

https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3562108500582574

Engelsk

https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3550701628389928

Estisk

https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3561981113928646

Farsi

https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3562112187248872

Fransk

https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3562137497246341

Gresk

https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3562096133917144

Litauisk

https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3561988040594620

Norsk

https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3560544224072335

Pashto

https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3562116603915097

Polsk

https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3550576125069145

Rumensk

https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3562035270589897

Russisk

https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3550579845068773

Somali

https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3550713148388776

Sorani

https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3562125520580872

Spansk

https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3562145473912210

Tysk

https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3562151190578305

Urdu

https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3560517577408333

 

 1. Materiell kan også hentes på Helsedirektoratets åpne base for koronamateriell som inneholder også mer enn 1000 forskjellige plakater, filmer, lydfiler mm. på til sammen 35 ulike språk. Her lenke til alle reiseplakatene: Koronamateriell (imageshop.no)
 1. Webinar om tiltaksnivå og påskebudskap

Vi hadde 450 unike brukere på webinaret i onsdag. Vi tolker det som at det er stor interesse for slike webinarer.  Lenke til webinaret:

Kommunikasjon om tiltaksnivå og påskebudskap (webinar 4) - Helsedirektoratet

 1. Helsedirektoratets informasjonstelefon er nå tilgjengelig på fem språk, i tillegg til norsk

Helsedirektoratets informasjonstelefon om korona er tilgjengelig på språkene polsk, arabisk, urdu og somali, i tillegg til norsk og engelsk.
Alle språk har samme nummer: 815 55 015. Der vil du få en tastemeny som tar deg til rett språk:

1 engelsk

2 polsk

3 arabisk

4 somali 

5 urdu

Ringer du fra utlandet, må du ringe +47 21 89 80 42.

Vi har også laget innlegg til facebook på flere språk som også kan deles.
Somali: https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3550126565114101
Polsk: https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3550127315114026
Engelsk: https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3550128011780623
Urdu: https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3550129345113823
Arabisk: https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3550129881780436  

Oversatt informasjon finner dere her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/informasjon-pa-andre-sprak/  (klikk på valgte språk)

Med ønske om en riktig god påske,

Finn Oluf Nyquist
fungerende kommunikasjonsdirektør