09.07.21: Pressemelding angående koronasituasjonen i Målselv kommune

Publisert

Torsdag kveld 8.juli fikk Målselv kommune meldt en positiv koronaprøve på en ung voksen som oppholder seg i kommunen.  Denne positive prøven har ikke sammenheng med det positive prøvetilfellet forrige uke (2.juli). Smittekilde er avklart. Det er blitt utført smittesporing og det er identifisert om lag 14 nærkontakter. Disse er varslet og satt i karantene. 

Besøkende ved Rundhaug Gjestegård tirsdag 6.juli i tidsrommet kl. 16.00 – 18.00 bes om å ha lav terskel for å teste seg.