1. gangsbehandling detaljregulering Bygda - Målselv Fjellandsby

Plan- og næringsutvalget la i sak 35/2018, den 05.06.18, forslag til detaljregulering Bygda - Målselv Fjellandsby ut på høring og offentlig ettersyn.

Bygda

Bygda er i reguleringsplan for Målselv Fjellandsby og bebyggelsesplan "FoFH1 del av sentrum Bygda" regulert til kombinert formål næring/fritidsbebyggelse. Målselv Fjellandsby har startet opp omregulering av området for å tilrettelegge området for fritidsbebyggelse.

Målselv Fjellandsby har siden oppstart i 2007 erfart at det ikke er behov for så stort volum av næringsbebyggelse, og ønsker fremover å samle næringsvirksomhet rundt dagens servicesenter, pub og skikafè.

Høringsdokumentene ligger under fanene "Aktuelle dokumenter" i høyre marg og er utlagt i papirutgave på Kommunehuet.

Merknader til forslaget kan sendes postmottak@malselv.kommune.no eller til Målselv kommune, Kommunehuset, 9321 Moen. Kommunens kontaktperson er plansjef May Britt Fredheim som kan kontaktes på maybritt.fredehim@malselv.kommune.no eller tlf. 467 41 922.

Høringsfristen settes til 13.8.18.

 

Web levert av CustomPublish AS