Vi følger nasjonale anbefalinger i forhold til prioritering av hvem som skal få vaksinen først:

  • Beboere i sykehjem, omsorgsboliger og utvalgte helsepersonellgrupper
  • Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
  • Alder 75 - 84 år
  • Alder 65 – 74 år

OG personer mellom 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før.

Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon.

Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for time til vaksinasjon.

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

fhi.no kan du lese mer om koronavaksine.

Status

Det skal settes to doser av vaksinen med tre ukers mellomrom.

Det ble vaksinert 25 beboere på Målselv helsetun 05.01.21 og 15 ble vaksinert 12.01.21 med første dose. Totalt er det nå satt 40 vaksiner.

I neste uke vil beboere på Øverbygd syke- og omsorgssenter få vaksinen.

I tillegg vil helsepersonell i prioritert rekkefølge starte med å få vaksine.

De neste på prioriteringslisten er alder 85+. Disse vil bli kontaktet pr telefon med tilbud om vaksine i uke 4. De som ringes vil få tilbud en uke på forhånd og må da gi beskjed om de ønsker vaksinen og om de kan møte.

Oppdatering vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden.