Smitteverntiltakene som er iverksatt forsetter, og det er fremdeles ikke mulighet for besøk under utbruddet.

Smittesituasjonen medfører anstrengt drift, det kjøres helgebemanning og omdisponering av personell internt i enheten uten ansatte fra andre enheter inntil videre.

Dette for å unngå at smitten sprer seg til andre deler av helse – og omsorgstjenesten.

Dersom situasjonen endrer seg, vil bistand fra andre enheter/avdelinger vurderes.

Kommuneoverlege og ledelse følger situasjonen fortløpende.