Fra mandag 18.01.2021 kl. 17.00 må alle innreisende registrere seg før ankomst til Norge. Link til registering: https://reg.entrynorway.no/

Seneste oppdatering fra Regjeringen finner du her: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak-fra-20.-januar-2021/id2826828/ januar-2021/id2826828/

På bakgrunn av dette ønsker Målselv kommune å presisere behov for å ta smittevern og karanteneplikt svært alvorlig, og ber bedriftene sikre at arbeidstakere som kommer fra andre land blir underlagt det til enhver tid gjeldende test- og karanteneregime som gjelder.

Oppdatering av regelverk og forskrifter skjer fortløpende, og en kan holde seg orientert ved å følge med på folkehelseinstituttets nettside https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/ isolering/ hvor informasjon og orientering på ulike språk oppdateres.

Statsforvalteren understreker at kommunene på basis av lokal kunnskap og skjønn, utnytter alle mulighetsrom for å sikre at plikten til testing og karantene etterleves, herunder

  • Kontakte arbeidsgivere for samarbeid om teststatus og karantene

  • Kontakte utleiere av innkvartering i kommunen om slikt samarbeid

  • Gjøre oppslag i den digitale innreiseregistreringen til kommunen med stikkprøve-kontroller

  • Vurdere å anmelde personer som ikke har registrert seg eller testet seg innen 24 timer, jf henholdsvis covid-19-forskriften § 5b og §4-d

Minner om at Innreisekarantene er på 10 døgn, og tilreisende fra utlandet skal gjennomføre karantene på karantenehotell.

Unntak:

Personer som er kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og arbeids- eller oppdragsgiver sørger for et egnet oppholdssted i karantenetiden. Oppholdsstedet må ha enerom med TV og internett, eget bad og eget kjøkken eller matservering.

Ved innreise må en fremlegge en bekreftelse fra arbeids- eller oppdragsgiver på at de sørger for oppholdsstedet og at oppholdsstedet tilfredsstiller vilkårene.

Se: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om- koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-innreiserestriksjoner/id2703365/?expand=factbox2784621

Målselv kommune vil kunne gjennomføre stikkprøve-kontroller for å påse at innreisende følger plikt om å teste seg og gjennomføre innreisekarantene på egnet oppholdssted.