Det er iverksatt tiltak ut fra nasjonale faglige retningslinjer som innebærer forsterkede smittevernstiltak med personlig smittevernutstyr og isoleringsregime.

Pårørende er varslet og informert.

Det er foreløpig ikke mulighet for besøk for å unngå smittespredning. Det gjøres en ny vurdering av dette mandag ettermiddag.

Kommuneoverlege og ledelse følger situasjonen fortløpende.