Ved akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, er det, uavhengig av reisehistorikk, indikasjon for test for covid-19, av  

  • Pasienter med behov for innleggelse 
  • Pasienter/ beboere i helseinstitusjoner  
  • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid*
  • Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom** 
  • Person som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19. *** 

 *Ansatte i pasientnært arbeid kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer uten annen sannsynlig årsak som har vart over 2 døgn.  
**underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk. 
***Ved manglende kapasitet kan denne gruppen nedprioriteres. 

Andre personer med lettere akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. 

Det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger.  

Personer uten symptomer skal IKKE testes for covid-19

Bare personer som tilfredsstiller kravene for å bli testet for koronavirus.
De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet - med mindre de har behov for helsehjelp.

Avtale om testing

Dersom du tror du er smittet, ta kontakt med fastlegen ved Andslimoen legetjeneste tlf. 778 32500 eller Øverbygd legetjente tlf. 778 32600.

Utenom kontoret åpningstid ta kontakt med legevakt tlf. 116 117.

Testsvar

Alle som er testet, vil bli ringt opp når testsvaret foreligger.