Situasjon koronasmitte ved Målselv Helsetun:

På bakgrunn av smittetilfellet av covid 19 hos pasient ved Målselv Helsetun i helga ble det iverksatt forsterkede smitteverntiltak.

Ved testing ble det i dag oppdaget ytterligere ett smittetilfelle hos en pasient samt smitte hos to ansatte på samme avdeling.

Aktuell avdeling viderefører forsterkede smitteverntiltak inneværende uke. Dette innebærer at det kun er høyst nødvendige besøk som kan tas imot.

Øvrige avdelinger ved Målselv helsetun driftes tilnærmet normalt, men på grunn av nåværende situasjon samt høyt smittetrykk generelt i lokalbefolkningen, er det ønskelig at besøk på sykehjemmet reduseres inneværende uke.  


Situasjon koronasmitte ved ØSO:

Det er tilkommet to nye positive beboere på omsorgssenteret i løpet av helga, men det er nå lite smitte blant ansatte.

Det åpnes nå for besøk på sykehjemsavdelingen, disse gjøres på den enkelte pasients rom.

På omsorgssenteret er det ønskelig at besøk reduseres inneværende uke.  


Oppsummert:

Pårørende ved begge institusjoner er informert.

Er man i tvil om besøk kan eller bør gjennomføres, ta kontakt med den aktuelle avdelingen.

Kommuneoverlege og ledelse følger situasjonen fortløpende.