Karanteneplikt

En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Tredje punktum gjelder ikke for helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr.

Les hele forskriften her: Forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge.

Registrering av de som som er ankommet Norge i Målselv kommune

For at kommunens helsetjeneste skal kunne følge disse opp, er vi avhengig av at de det gjelder kontakter kommunen på mailadresse korona.smittevern@malselv.kommune.no eller på telefon 77 83 77 00. Informasjon som er viktig for kommunen er:

  • Navn
  • Adresse
  • Info om hvilket land en har besøkt
  • Dato for hjemkomst
  • Kontaktnummer

Inntil helsepersonell får tatt kontakt med de det gjelder, anmodes den enkelte om å overholde karantenereglene, slik kravet er fra Helsedirektoratet.

Bemerk at det er endringer knyttet til hjemmekarantene, så den enkelte bes oppdatere seg på dette på følgende nettside: https://helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon

Når det gjelder medarbeidere som er ansatt i Målselv kommune som har vært i reise utenfor norden, skal disse sende samme informasjon som punktlisten over til personal- og organisasjonssjef på følgende mailadresse: ann-eva.hanssen@malselv.kommune.no