Hovedlinjer

 1. Unngå kollektivreiser hvis du kan.
 2. De som kan kjøre privat oppfordres til det. 
 3. Vi gjenopptar normal drift for at det skal være mulig å holde avstand på bussen. 
 4. Vi tilrettelegger for at det skal være trygt å ta kollektivtransport for de som må. 
 5. Elevene som har skoleskyss skal føle seg trygg når de tar bussen.

Hold god avstand og unngå kollektivreiser

I perioden skolene har vært stengt har busstilbudet vært redusert. På grunn av behovet for avstand mellom passasjerene vil busstilbudet gå tilnærmet som normalt fra og med mandag 27. april.

Troms og Finnmark fylkeskommune har, så langt det har vært mulig, planlagt busstilbudet slik at passasjerer skal kunne holde god avstand. Vi viser samtidig til føringene i smittevernveilederen om å unngå bruken av offentlig transport til og fra skolen så mye som mulig.

Selv om rutetilbudet nå blir som normalt understreker vi at situasjonen i kollektivtrafikken ikke er i en normaltilstand. Våre reiseråd gjelder fortsatt:

 • Det er hver enkelt sitt ansvar å holde god avstand til alle rundt seg, også til sjåfør. Dersom det er behov for assistanse så må det være en ledsager med den reisende.
 • Ikke gå ombord før du ser at det er plass til å holde god avstand til andre reisende. 
 • Ha god håndhygiene. Må du hoste: bruk armhulen eller papir. 
 • Dersom du er i karantene, syk eller har mistanke om at du er smittet, skal du ikke reise kollektivt. 
 • Dersom du kan: Reis utenom rushtiden. 
 • Benytt midtre inngang på busser. Ikke benytt inngang foran, med mindre det er det eneste alternativet. 
 • Respekter restriksjoner knyttet til betaling og kjøp av billett. 
 • Ta hensyn til medpassasjerer og sjåføer. 
 • Respekter avstengte områer og sitteplasser. 
 • Sitt stille i transportmiddelet (buss, drosjer, båt) og bruk setebelte. 
 • Vent med å gå ombord til alle avstigende passasjerer har kommet seg ut.

Smittevern for skoleskyss

Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn under covid-19 utbruddet 2020 inneholder følgende føringer for transport og skoleskyss:

 • Reduser bruk av offentlig transport til og fra skolen så mye som mulig. De som har mulighet til å bruke bil privat oppfordres til det. 
 • Unngå turer som fører til tett samling av elever på offentlige transportmiddel. 
 • Ved bruk av skoleskyss, bør elevene sitte med minst ett tomt sete mellom hver elev. For eksempel kan det på en buss med fire sitteplasser per rad, sitte to barn per rad ved vekselsvis vindu/midtgang. 
 • Elevene må holde en meters avstand mens de venter på buss eller annet transportmiddel. 
 • Flater som blir ofte berørt i buss/annet transportmiddel bør rengjøres daglig. 
 • Elever må vaske hender når de kommer til skolen og når de kommer hjem.

Elever bør reise til ulike tider

Elever oppfordres til å reise med andre bussavganger enn den som er best tilpasset skolestart og skoleslutt, der hvor det er mulig.

Å fordele elever på alle tilgjengelige bussavganger vil være nødvendig for å sikre at alle som har behov for å reise med buss kommer med.

Troms fylkestrafikk/Snelandia vil følge opp eventuelle kapasitetsutfordringer på skoleskyssen i oppstarten, og vil iverksette tiltak der det lar seg gjøre.

Tilrettelagt skoleskyss med drosje

Troms og Finnmark fylkeskommune har satt følgende retningslinjer som gjelder for tilrettelagt skoleskyss utført med drosje fra 27. april:

 • Det skal ikke være mer enn to elever i en vanlig drosje. 
 • Det blir lagt til rette for god avstand mellom elever i maxitaxi/minibuss. 
 • Flater som blir berørt ofte blir rengjort mellom hver tur. 
 • Elever blir oppfordret til å holde avstand til sjåføren, og utøve forsvarlig håndhygiene. Elever som er syke eller har sykdomssymptom skal ikke bruke skoleskyss. 
 • Elevene må belage seg på at hentetider kan bli justert i perioden. 
 • Drosjeskyss til/fra SFO gjelder bare elever som får skyss på grunnlag av medisinsk behov (kontakt skolen om du er usikker på om det gjelder deg) etter opplæringslovens § 7-3. 
 • Elevene må forholde seg til anvisninger gitt av sjåføren under på- og avstigning og under transport.

Gi beskjed hvis du ikke har behov for skyss med drosje

Med færre passasjerer per drosje kan kapasitet bli utfordrende. Derfor er det viktig at du som eventuelt ikke trenger innvilget skyss med drosje melder fra om det.

Dersom det er elever som normalt har skoleskyss utført med drosje, men som likevel ikke har behov for drosje den første perioden fra og med 27. april, er det viktig at både drosjetransportøren og Troms fylkestrafikk eller Snelandia får informasjon om dette så raskt som mulig.

Behov for assistanse

Sjåfører og annen betjening vil ikke kunne yte assistanse dersom det innebærer at man ikke kan holde avstand til passasjerene med minst 1 meter.

For personer med nedsatt funksjonsevne innebærer det at man ikke vil få den samme assistanse ved på- og avstigning som tidligere, for eksempel til å feste en rullestol ombord. Såfremt den som trenger bistand holder tilstrekkelig avstand skal transportøren likevel hjelpe til med å få ut rampen som tidligere.

Dersom en skolelev har krav på assistanse etter opplæringsloven § 7-3 og operatøren etter samråd med administrasjonsselskapet/ fylkeskommunen har funnet ut at dette kan tilbys, så bør man tilby slik assistanse. Det er viktig at sjåfør bruker tilgjengelig smittevernsutstyr.

Sjåfør vil fremdeles yte assistanse hvis passasjerer får behov for øyeblikkelig hjelp.

Betaling

Betaling skjer med Troms Mobillett/Snelandia Mobillett.

Skyssbevis/reisekort for skoleskyss medbringes som normalt.

Reisekort (Tromskortet) kan bare registreres i Tromsø by.

I Finnmark vil det også være mulig å betale med SMS.

Bruk reiseplanleggeren

Bruk vår reiseplanlegger tromskortet.no/snelandia.no for oppdatert ruteinformasjon. Her vil rutetidene være oppdaterte.

Denne informasjonen er også tilgjengelig i Troms Reise og Snelandia Reise-appene.

Kontakt oss

Har du spørsmål kan du kontakte våre kundesenter på:

 • Telefon: 
  • Troms: 177 / 777 88 777 
  • Finnmark: 177 / 757 71 888
    
 • Troms: https://billettomaten.no/kontaktskjema
 • Finnmark: post@snelandia.no

Skolen har kontaktinformasjon til aktuelle drosjetransportører for tilbakemeldinger om skoleskyss med drosje.

Skolens ansvar

 • Skolen har ansvar for eleven innenfor skolens område. 
 • Skolen skal sørge for en forsvarlig av- og påstigning av elevene. 
 • Skolen har ansvar for elevenes oppførsel under transport etter opplæringsloven § 13-4. 
 • Skolen har ansvar for å feste setebelte på de elevene som trenger hjelp til dette.

Operatørenes ansvar

Tilrettelegging av transportmiddel (materiell):

 • Operatøren må tilrettelegge for at man ombord på transportmidlene markerer hvilke seter/gulvareal som midlertidig ikke skal benyttes for å sikre at kunder holder hensiktsmessig avstand. Man kan eksempelvis benytte plakater, teip, plastsekker (240 l med 84 cm bredde passer for både rygg og sete), ta vekk setepute, eller det som anses som mest hensiktsmessige løsning.
   
 • Hvis mulig skal man benytte høyttalere utvendig eller innvendig for å gi hensiktsmessig informasjon tilknyttet kapasitetsbegrensningen. Eksempelvis utvendig opprop ved stopp på holdeplass.

HMS-tiltak rettet mot sjåfør:

 • Sjåfør bør skjermes på en forsvarlig og best mulig måte.
   
 • Sjåfør bør ha hensiktsmessig smittevernutstyr tilgjengelig, (som for eksempel engangshansker, antibac og ansiktsvisir) som kan benyttes dersom passasjerer har akutt behov for bistand eller dersom man mener at man kan gi mer assistanse til en passasjer/skoleelev som har krav på det etter opplæringsloven § 7-3.

Sørge for tilstrekkelig renhold av transportmidlene:

 • Følgende renholdstiltak iverksettes: 
  • Daglig renhold av transportmidlene: 
   • Høy temperatur ved vask og ved vask av kluter.
   • Engangskluter og engangsmopper der det er mulig. 
   • Buss vaskes inn- og utvendig en gang om dagen – inklusive vask av vinduer og vinduskarmer og støvsuging av seter.
     
 • Det anbefales ekstra renhold og desinfisering av berøringsflater når det er praktisk mulig gjennom dagen. Renholdet gjennomføres av sjåfør eller annet personell. Følgende kontaktflater er særlig viktig at man vasker så ofte som mulig: 
  • Holdestenger 
  • Døråpnere 
  • Stoppknapper 
  • Låsmekanismer på setebelter
    
 • Ekstra vask av sjåførplass ved sjåførbytte med desinfiserende middel.
 • Rutine for økt frekvens for sjekk og skifte av luftfiltre.

Avstandskrav:

 • Gi informasjon om fastsatte avstandsbegrensninger til reisende. Benytte tilgjengelige kanaler til å gi informasjon, som eksempelvis på holdeplass/stasjoner og ombord i transportmiddelet.

Annen kommunikasjon til kunder:

 • Hensiktsmessig informasjon underveis om følgende smitteverntiltak:
  • Holde avstand, via innvendige høyttalere. 
  • Vis hensyn til medpassasjerer, via innvendige høyttalere. 
  • Vent på neste avgang om bussen er full, via utvendig høyttalere.