Kontaktreduserende tiltak i befolkningen:

Målselv kommune:

 • anbefaler bruk av munnbind i det offentlige rom, innendørs, der det kan være utfordrende å holde tilstrekkelig avstand (fly, hurtigbåt, buss, butikker, møterom mv).
 • anbefaler å redusere antall nærkontakter
 • anbefaler å holde avstand der det er mulig

Det er ikke meningen at virksomheter og fritidskulturlivet med dette skal stoppe sin aktivitet. Det er imidlertid viktig at innbyggere og andre som er publikum på eks julekonserter, kino og annet benytter munnbind hvis det ikke er mulighet til å holde 1 meter avstand. 
 


Generelle tiltak i befolkningen:

Målselv kommune:

 • identifiserer samtlige i målgruppen for vaksinedose 3 og sørger for personlig invitasjon med anbefaling om vaksinering så raskt som mulig. Alle skal få tilbud om vaksinasjon før jul.
 • identifiserer grupper i befolkningen med lav vaksinasjonsdekning (arbeidsinnvandrere, aldersgruppe el.l med lav vaksinasjonsdekning) og planlegger informasjonskampanjer rettet mot disse med anbefaling og tilrettelegging for vaksinasjon av disse så raskt som mulig.
 • vektlegger viktigheten av å være hjemme og teste seg og unngå kontakt med andre ved symptomer, uavhengig av vaksinasjonsstatus.
 • informerer om hvordan smitte- og kapasitetssituasjonen utvikler seg kommunalt og regionalt og hvordan dette påvirker vurderingene som gjøres rundt bruk av tiltak.Målrettede tiltak:

 • Målselv kommune forsterker kommunikasjon (hjemmesider, Facebook, media) om at uvaksinerte voksne, samt eldre med risikotilstander, uavhengig av vaksinestatus, bør være ekstra nøye med å følge smittevernrådene.
 • Målselv kommune forsterker kommunikasjon og tilrettelegging for at alle, både vaksinerte og uvaksinerte med luftveissymptomer, skal holde seg hjemme og teste seg.
 • Det skal være lav terskel for å teste barn og unge, samt husstandsmedlemmer ved mistanke om smitte.
 • Målselv kommune sikrer at de tiltak som er anbefalt under forhøyet smittepress er eller blir iverksatt i sykehjem og i hjemmetjenesten (se nasjonale råd).
 • Ved identifisert smitte blant ansatte eller beboere i sykehjem, så følges tiltak beskrevet i nasjonal veileder: Utbrudd i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.
 • Rask igangsetting av jevnlig testing i skoler ved utbrudd.