Situasjon koronasmitte ved Målselv Helsetun:

Det er nå totalt fem smittede pasienter på samme avdeling som tidligere.

Aktuell avdeling viderefører forsterkede smitteverntiltak. Dette innebærer at det som tidligere kun er høyst nødvendige besøk som kan tas imot.

Øvrige avdelinger ved Målselv Helsetun driftes tilnærmet normalt, men på grunn av nåværende situasjon samt høyt smittetrykk generelt i lokalbefolkningen, er det ønskelig at besøk på sykehjemmet reduseres. Ny vurdering blir gjort mandag 28.februar.

Er man i tvil om besøk kan eller bør gjennomføres, ta kontakt med den aktuelle avdelingen.
 

Situasjon koronasmitte ved ØSO:

Det er nå ingen pasienter som er smittet, og på bakgrunn av nåværende situasjon opphører besøksbegrensninger fra og med dags dato.


Kommuneoverlege og ledelse følger situasjonen ved Målselv Helsetun og ØSO fortløpende.