Tirsdag var jeg i administrativt råd, dette består av rådmennene i Målselv, Senja, Sørreisa, Dyrøy, Salangen og Bardu. Møtet ble gjennomført delvis med fysisk oppmøte og over nettet. Deretter var det møte med fylkesmannen kl 1400 i forhold til viruset. Møtet med fylkesmannen er veldig stort med rundt 150 deltakere på nettet. Her møter samtlige kommuner med fagfolk fra Troms og Finnmark. I tillegg til den såkalte «søring karantenen» ble saker innen barnevern, skole, barnehage, veterinær med mer behandlet, alt ut fra situasjonen med viruset. Det er utfordrende med så mange deltakere på nett samtidig, men vi tok med oss flere gode momenter fra møtet.

I dag har vi gjennomført møte i formannskapet, møtet var positivt og det ble behandlet viktige saker blant annet innenfor regnskap, status for Polarbadet samt mange skjenkebevillinger. Dette er viktig for å holde hjulene i gang i den spesielle situasjonen vi har. Det kom flere gode spørsmål i forbindelse med smittesituasjonen, også her opplever jeg at vi har en meget god dialog og felles situasjonsforståelse mellom politisk ledelse og administrasjonen. Akkurat dette er jeg veldig glad for fordi det forteller meg at vi gjør de riktige tingene i en uvanlig hverdag. I denne forbindelsen må jeg igjen få takke for den utrolig gode jobben som gjøres hos dere. 

Vi planlegger nå for å holde situasjonen til over påsken slik myndighetene har besluttet. Det gjøres forberedelser innenfor alle områdene slik at vi løser også det på en god måte.

I forhold til tall er situasjonen slik:

 Isolasjon: 5 personer, herav 2 helsepersonell

Ansatte i hjemme karantene: 14 personer

Innbyggere i hjemme karantene: 22 personer

Antall som er sjekket ut med negativt svar er 85 per i dag.

En sak som vi er opptatte av er det å ta vare på hverandre, er det lenge side du har sett naboen eller noen som er alene, ta en telefon og spør hvordan det går.


Frode Skuggedal
rådmann