Når vedtaket kom 13. mars, var fakturaen sendt ut og mange hadde allerede betalt. Vi ba dere alle derfor om å betale mars fakturaen.

Det er nå bestemt at barnehagene og skolene skal være stengt fram til 13. april. Som en følge av det, har vi nå bestemt at faktura for april ikke blir sendt ut.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om videre betaling/avstemming etter hvert som vi får mere informasjon fra myndighetene.