Det er en liten påminnelse til dem som nå har sluttet å ringe fastlegen sin.

Det er bra at folk tenker over at de ikke skal belaste legene med for mye i en krevende tid.

Men mange fastleger opplever nå at pasienter som trenger oppfølging, lar være å ta kontakt og bestille time.

Det er viktig at pasienter med kroniske lidelser og helseplager opprettholder den faste kontakten med legen som kjenner dem.

Så ta kontakt med fastlegen slik du pleier – om tingene du pleier.

Så finner du og fastlegen ut om dere skal treffes ansikt til ansikt eller på andre måter.

Det er viktig at vi forsøker å leve så normalt som mulig i en unormal situasjon. "