Vi er i full gang med vaksinering av helsepersonell. Denne uka er det helsepersonell ved Andslimoen legetjeneste og sykepleiere ved Målselv helsetun som har fått vaksine. Vaksinering av helsepersonell vil fortsette i ukene fremover.

I tillegg har 15 personer i gruppen 85+ fått vaksinen. I uke 5 fortsetter vi med å kalle inn personer fra listen 85+. Vi vil ringe og tilby alle i denne gruppa vaksine med informasjon om tid og oppmøtested.

Totalt er det nå satt 122 doser av vaksinen i kommunen.