Målselv kommune følger som tidligere anbefalingene fra nasjonale myndigheter, og drifter med smitteverntiltak.

På grunn av nåværende situasjon samt høyt smittetrykk generelt i lokalbefolkningen, er det ønskelig at besøk gjennomføres på den enkelte pasients rom. Aktiviteter på fellesområdene unngås inntil videre.

Er man i tvil om besøk kan eller bør gjennomføres, ta kontakt med den aktuelle avdelingen.

Kommuneoverlege og ledelse følger situasjonen fortløpende.