Målselv kommune følger likevel som tidligere anbefalingene fra nasjonale myndigheter, og drifter med smitteverntiltak.

Besøkende bes om å bruke munnbind og sprite hender. Man skal ikke komme på besøk hvis man har symptomer på infeksjon. Det anbefales som tidligere at besøk gjennomføres på den enkelte pasients rom. Enkelte aktiviteter gjennomføres på fellesarealene, men det er kun unntaksvis.  

Er man i tvil om besøk kan eller bør gjennomføres, ta kontakt med den aktuelle avdelingen.

Kommuneoverlege og ledelse følger situasjonen fortløpende og endringer gjøres dersom situasjonen skulle tilsi det.


På bakgrunn av betydelig antall synkende tilfeller av positive covid19, vil ukentlig oppdatering av tallene på hjemmesida utgå. Dersom situasjonen skulle endre seg vil dette bli gjenopptatt.