1. Umiddelbart før kommunestyrets møter settes, gjennomføres det inntil 20 minutter offentlig spørretid i møtesalen.
  2. Spørretiden utløper når det ordinære kommunestyremøte settes.
  3. Alle personer bosatt i Målselv kommune kan stille spørsmål. Kommunestyrets medlemmer kan selv ikke delta som spørrere.
  4. Rettes spørsmålet til kommunestyret avgjør ordføreren, eventuelt i samråd med gruppelederne, hvem som skal svare.
  5. Spørsmål skal være innlevert skriftlig til ordføreren innen kl. 12.00 en uke før møtedagen.
  6. Spørsmålene skal gjelde kommunale forhold.
  7. Etter at spørsmålet er blitt besvart, gis det adgang til 2 korte replikker mellom spørrer og den som svarer på spørsmålet (2-3 min).
  8. Oppstår det tvil om tolkningen av disse retningslinjer, avgjør møtelederen spørsmålet.
  9. Spørsmål og svar tas inn i protokollen.

Elektronisk skjema for innsending av spørsmål:

klikk her