Stemmerett

Vedtak i kommunestyre av 11.05.16:

" Det fastsettes samme regler for stemmerett som til kommunestyrevalget, dog med at nedre aldersgrense for stemmerett settes til fylt 16 år innen utgangen av 2016 (født 2000 og eldre)"

Regler for stemmerett til kommunestyrevalget finner du i valgloven § 2-2.

 

Manntall

For å ha stemmerett til den rådgivende folkeavstemningen i Målselv kommune må du fylle vilkårene til stemmerett og være folkeregistrert som bosatt i kommunen den 15.04.2016. Oversikt over hvem som har stemmerett finnes i kommunens manntall.

Manntallet legges til offentlig ettersyn på følgende steder så snart det lar seg gjøre og til og med valgdagen 30.05.2016:

  • Målselv kommunehus
  • Målselv hovedbibliotek, Istindportalen, Heggelia
  • Øverbygd bibliotek, Helsehuset på Holt

Dersom du mener at du selv eller noen annen er uriktig innført eller utelatt fra manntallet, kan du kreve at feilen blir rettet. Kravet må være skriftlig og begrunnet og sendes til valgstyret i kommunen.

Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene,  blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert som bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Til dette benyttes eget skjema (.doc) PDF document ODT document som leveres sammen med stemmegivningen. Skal du brevstemme - se egen rutine under menypunkt "Forhåndsstemme 12.05. - 27.05.2016".