Trenger du hjelp i valglokalet, kan du spørre en valgfunksjonær. Valgfunksjonærene har taushetsplikt.

Dersom du har en alvorlig fysisk eller psykisk funksjonshemming, kan du i tillegg utpeke en ekstra hjelper - etter ditt eget valg - blant de som er tilstede. Denne hjelperen har også taushetsplikt.

For å beskytte deg mot utidig press, skal det alltid være en valgfunksjonær til stede når du mottar hjelp ved stemmegivningen.