Ved den lokale folkeavstemningen kan du forhåndsstemme ved kommunehuset alle hverdager fra kl. 08:00 - 15:00.

Har du ikke anledning til å møte opp på et forhåndsstemmested eller i et valglokale på valgdagen, kan du brevstemme. Se eget menypunkt for dette. Du er selv ansvarlig for å forhåndsstemme tidlig nok slik at stemmegivningen rekker fram til mandag 30.05.2006 kl. 19:00.

Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Du bør derfor ha med deg legitimasjon som inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde. Eksempler på slik legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde.

Her kan du forhåndsstemme:

Målselv kommunehus, Moen

Forhåndsstemmestedet på kommunehuset, serviceavdelingen har åpent hverdager kl. 08.00 - 15.30 i hele forhåndsstemmeperioden. Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Du bør derfor ha med deg legitimasjon som inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde.

Hjemmestemming

Velger som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme seg til et forhåndsstemmested eller til et valglokale på valgdagen, kan be om å få stemme hjemme. Ta kontakt med Bjørg Johansen, Målselv kommune på telefon 77 83 77 00 innen tirsdag 24.05.2016 kl. 15.00 for å be om å få hjemmestemme. Det vil bli avtalt et tidspunkt for hjemmestemming i perioden 25.05 - 27.05.2016 da to stemmemotttakere kommer hjem til deg.

Sykehjem

Målselv syke- og aldershjem, Mandag 23.05.16 kl. 10:00 - 12:00
Øverbygd syke- og aldershjem, Tirsdag 24.05.16 kl. 10:00 - 12.00

Forhåndsstemmemottaket er åpent for alle velgere med stemmerett - pasienter, pårørende, ansatte, øvrige velgere.

Brevstemming

For de som ikke har anledning til å møte opp på et ordinært forhåndsstemmemottak eller på valgdagen, kan brevstemming benyttes. Brevstemmer må være avgitt i perioden 12.05 - 27.05.2016 og være valgstyret i hende senest 30.05.2016 kl. 19:00. Du er selv ansvarlig for å sende stemmen din så tidlig at den rekker fram i tide.

For å brevstemme trenger du følgende - stemmeseddel*, 3 konvolutter (stemmeseddelkonvolutt, omslagskonvolutt og forsendelseskonvolutt) og kopi av godkjent legitimasjon. Konvoluttene kan være helt vanlige konvolutter.

Du kan laste ned stemmeseddelen (.pdf) her. Stemmeseddelen bør om mulig skrives ut tosidig, men det er ikke noe krav.

Fremgangsmåte for brevstemming:

1. Legg stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt og lim den igjen

2. Legg stemmeseddelkonvolutten i en omslagskonvolutt og lim den igjen. Omslagskonvolutten skal påføres følgende opplysninger (SKRIV TYDELIG OG HELST MED BLOKKBOKSTAVER):

  • Valgstyret i Målselv kommune, Kommunehuset, 9321 Moen
  • Ditt navn og fødselsnummer (11 siffer)
  • Adresse på hjemstedet 15.04.2016 (folkeregisteradresse)
  • Tid og sted for forhåndsstemmegivningen
  • Underskrift fra velger

3. Omslagskonvolutten og kopi av godkjent legitimasjon legges i en forsendelseskonvolutt og limes igjen. Forsendelseskonvolutten påføres valgstyrets adresse - se pkt. 2. Dersom du er bosatt i utlandet og må søke om innføring i manntallet - se pkt. "Manntall" - skal søknad om innføring i manntallet legges i foresendelseskonvolutten.

* Du kan bruke et blant ark som stemmeseddel dersom du ikke har anledning til å skrive ut stemmeseddelen. Du må påføre arket de samme opplysningene som du finner på den offisielle stemmeseddelen for at den skal kunne godkjennes som stemmeseddel.