Vi oppfordrer velger til å møte opp i den stemmekresten og det valglokalet du er manntallsført i da dette medfører en raskere valghandling for deg som velger. Dersom du ikke har flyttet på deg siden kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015, er din stemmekrets den samme ved den lokale folkeavstemningen. Hvis du er usikker på hvilken stemmekrets du tilhører, kan du slå opp i manntallet som er lagt ut (se menypunkt om stemmerett og manntall) eller du kan ta kontakt med Målselv kommune på telefon 77 83 77 00. Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Du bør derfor ha med deg legitimasjon som inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde. Eksempler på slik legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde.

Oversikt over stemmekretser, valglokaler og åpningstider:

01. Karlstad krets - Karlstad skole, gymsalen
        Åpningstid: Mandag 30. mai fra kl. 10:00 - 19:00

02. Moen krets - Olsborg skole, gymsalen
        Åpningstid: Søndag 29. mai fra kl. 14:00 - 19:00
                           Mandag 30. mai fra kl. 10:00 - 19:00

 03. Fagerlidal krets - Bardufosshallen, foajeen
        Åpningstid: Søndag 29. mai fra kl. 14:00 - 19:00
                           Mandag 30. mai fra kl. 10:00 - 19:00

 04. Bakkehaug krets - Mellembygd Kultur- og Oppvekstsenter,
         Åpningstid: Mandag 30. mai fra kl. 10:00 - 19:00

05. Bjørkeng krets - Gimlehallen
        Åpningstid: Søndag 29. mai fra kl. 14:00 - 19:00
                           Mandag 30. mai fra kl. 10:00 - 19:00