Brevstemming

For de som ikke har anledning til å møte opp på et ordinært forhåndsstemmemottak eller på valgdagen, kan brevstemming benyttes. Brevstemmer må være avgitt i perioden 12.05 - 27.05.2016 og være valgstyret i hende senest 30.05.2016 kl. 19:00. Du er selv ansvarlig for å sende stemmen din så tidlig at den rekker fram i tide.

For å brevstemme trenger du følgende - stemmeseddel*, 3 konvolutter (stemmeseddelkonvolutt, omslagskonvolutt og forsendelseskonvolutt) og kopi av godkjent legitimasjon. Konvoluttene kan være helt vanlige konvolutter.

Du kan laste ned stemmeseddelen (.pdf) her. Stemmeseddelen bør om mulig skrives ut tosidig, men det er ikke noe krav.

Fremgangsmåte for brevstemming:

1. Legg stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt og lim den igjen

2. Legg stemmeseddelkonvolutten i en omslagskonvolutt og lim den igjen. Omslagskonvolutten skal påføres følgende opplysninger (SKRIV TYDELIG OG HELST MED BLOKKBOKSTAVER):

  • Valgstyret i Målselv kommune, Kommunehuset, 9321 Moen
  • Ditt navn og fødselsnummer (11 siffer)
  • Adresse på hjemstedet 15.04.2016 (folkeregisteradresse)
  • Tid og sted for forhåndsstemmegivningen
  • Underskrift fra velger

3. Omslagskonvolutten og kopi av godkjent legitimasjon legges i en forsendelseskonvolutt og limes igjen. Forsendelseskonvolutten påføres valgstyrets adresse - se pkt. 2. Dersom du er bosatt i utlandet og må søke om innføring i manntallet - se pkt. "Manntall" - skal søknad om innføring i manntallet legges i foresendelseskonvolutten.

* Du kan bruke et blant ark som stemmeseddel dersom du ikke har anledning til å skrive ut stemmeseddelen. Du må påføre arket de samme opplysningene som du finner på den offisielle stemmeseddelen for at den skal kunne godkjennes som stemmeseddel.