Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nedgravde oljetanker

Har du en nedgravd oljetank?

Regjeringen vedtok i 2018 Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.  Forskriften gjelder for bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger og trår i kraft 01.01.2020. Unntatt fra forskriften er blandt annen fritidsboliger som ikke er tilkoblet strømnettet og driftsbygninger i landbruket (frem til 1. januar 2025).

Lokal forskrift om nedgravde oljetanker

Kommunestyret vedtok den 05.12.2018, sak 101/2018 følgende: 

Vedlagte forslag til lokal forskrift om nedgravde oljetanker i Målselv kommune vedtas med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 1, §1-2.