Øverbygd legetjeneste

Sentralbord tlf:. 77 83 26 00

Besøksadresse: Helsehuset,  Holt, 9334 Øverbygd

Åpningstider laboratoriet  kl. 08:30 – 14.00

Åpningstider telefon kl 08.30 – 12.00 - 13.00 – 14.00

 

Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 77 83 26 13 eller 113

Legetjeneste - fastlege
Fastlegene har avtale med kommunen og skal yte legehjelp til alle innbyggere i kommunen. Fastlegen er tilgjengelig på dagtid for listepasientene sine. Ved korte fravær vikarierer de andre legene for fastlegen. Ved lengre fravær tas det inn vikarer.


Timebestilling kan gjøres via telefon og ved personlig frammøte.

Dersom du ønsker å bytte fastlege, eller har andre spørsmål i tilknytning til dette, kan du via Min fastlege gjøre dette, eller ved å kontakte Fastlegekontoret 810 59500 (nummeret er landsdekkende og gratis).

Om du er nyinnflytta til kommunen må du også ta kontakt for å få tildelt fastlege. Vær oppmerksom på at noen leger kan ha stengte lister.
Laboratoriet er godt utstyrt og både laboratoriet på Andslimoen og Holt deltar i Noklus (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus).

Avdelingsleder er Katarina Øvergård Ask.