Innovasjon Norge har som mål at du skal kunne søke om finansiering til ditt prosjekt elektronisk, eSøknad.  Brukerveiledning og registering finn du her.  Kommunen får elektronisk melding fra Innovasjon Norge når søknaden er mottatt hos dem. Dersom det er vedlegg til søknaden kan disse ikke sendes elektronisk , men sendes kommunen for videresending til Innovasjon Norge. Kommunen gjør en vurdering og tilrår eller ikke tilrår søknaden før vedlegg og vurdering oversendes til Innovasjon Norge sitt disktriktskontor i Tromsø. Innovasjon Norge avgjør søknaden og sender svar til søker.

Ved søknad om tilskudd og lån til investeringstiltak i landbruket er det viktig at søker tar kontakt med Kommunen så tidlig som mulig i prosessen. Det er også viktig at søker setter seg inn i dokumentasjonskravet og innhenter nødvendige vedlegg slik at saksgangen ikke blir forsinka på grunn av mangler. Det som trengs av vedlegg avhenger av type tiltak det søkes om finansiering til, men ved søknad om BU- midler må en ofte legge ved næringsoppgave, selvangivelse, driftsplan, tegninger/planar og detaljerte kostnadsoverslag.

Har du spørsmål ta kontakt med Målselv kommune telefon 77837700 eller pr. epost til postmottak@malselv.kommune.no.