I Målselv har alle valgkretser åpent mandag 9. september fra kl. 10:00 - 19:00.

I valgkretsene Moen, Fagerlidal og Bjørkeng skal det i tillegg holdes valgting på søndag 8. september fra kl. 14:00 - 19:00.

Se valglokaler og åpningsdider her

Spørsmål om valg

Tidligstemming
Skal du tidligstemme kan du gjøre det ved å henvende deg til Servicekontoret på kommunehuset, i perioden mandag 01. juli til fredag 9. august.

Forhåndsstemming
Skal du forhåndsstemme, kan du gjøre det i hvilken som helst kommune i landet fra 10. august. Siste frist for å avgi forhåndsstemme i Norge er fredag 6. september. Dersom du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din, vil stemmen automatisk bli sendt til hjemkommunen.

Åpningstider for Servicekomtoret er kl. 08.00 til 15.00.

Husk å ta med gyldig legitimasjon når du skal avgi stemme.

Ambulerende stemmegiving
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad avgi forhåndsstemme der de oppholder seg, jfr Valgloven § 8-3.  

valgportalen finner du generell informasjon om valget.