Det er i styremøte 10.01.19 vedtatt å ikke utdele midler fra fondet for 2019.