Det er en økende klatreaktivitet i Målselv og omegn. Med dette ser vi at ulykker og nestenulykker øker. I høst har det vært flere ulykker i klatrevegger i området, både av alvorlig og mindre alvorlig grad. Målselv kommune arrangerer i den sammenheng et sikkerhetsseminar/work-shop, hvor det settes fokus på sikkerhet i klatreveggen. Det blir innhentet god kompetanse på området fra Norges klatreforbund. Arrangementet er lagt inn på Facebook, så det er fint om du sjekker der og trykker "skal" dersom du kommer. Arrangementet er gratis.