Søknad om barnehageplass gjøres på elektronisk søknadsskjema. Det benyttes samme skjema for søknad om ny plass, søknad om endring av plass, eller oppsigelse av plass.

Barnehageopptaket koordineres av alle styrerne i barnehagene. Styrerne i den enkelte barnehage foretar en innstilling på ledige plasser, deretter gjennomgås innstillingen i opptaksgruppa.

Ved hovedopptaket har en med rett til plass klagerett dersom en ikke får barnehageplass, eller dersom man ikke får verken første eller andre prioritet i søknaden. Det er opptaksnemda som er første klageinstans. Dersom klagen ikke tas til følge, kan det klages til kommunens klagenemd. Man har rett til å stå på venteliste dersom man ikke får plass eller første prioritet.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 01. mars hvert år!

Hovedopptaket foregår i perioden mars-juni.

Disse må søke til hovedopptaket:

  • Barn som ikke har barnehageplass
  • Barn som står på venteliste inneværende år
  • Barn som har plass i dag, men ønsker annen type plass eller annen barnehage

Kriterier som må fylles for å ha rett til barnehageplass er:

  • Bosatt i Målselv kommune
  • Alle barn som søker plass innen frist for hovedopptaket som er 1. mars, får plass uavhengig av når de er født. Presisering fra vedtektene: (Retten gjelder altså alle barn som er født før 1. mars, og som søker innen fristen)
  • Frist for søknad hovedopptak må overholdes

Opptak gjennom året.

Det kan søkes om barnehageplass eller endringer gjennom hele året. Søknaden settes da på venteliste, og behandles ved ledige plasser.