Står du i manntallet?

Manntall er en fullstendig oversikt over hvilke innbyggere som har rett til å stemme ved valg. For å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalg må du stå i manntallet. Du kan undersøke om du står i manntallet som legges ut til offentlig ettersyn på kommunehuset, sommeren 2019. 

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført.

På valgkortet du får tilsendt står det i hvilken kommune du er manntallsført, hvilken valgkrets du tilhører, samt åpningstidene i kretsen. At du mottar valgkort betyr at du står i manntallet. Hvis du ikke mottar valgkort innen tirsdag 6. august bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke om du står i manntallet. Husk å ta vare på valgkortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet for kommunestyre- og fylkestingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Du kan klage ved å sende skriftlig henvendelse til:

Målselv kommune
Mellombygdveien 216
9321 Moen

E-post: postmottak@malselv.kommune.no

Hvem har stemmerett

§ 2-2.Stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

(1) Stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg har de som har stemmerett ved stortingsvalg etter § 2-1.
(2) I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene i § 2-1, stemmerett dersom de
a) har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller
b) er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
(3) For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen

Norske statsborgere bosatt i utlandet, som ikke har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene før valgdagen, må søke om innføring i manntallet for å kunne stemme ved valget.

Søknadsskjema om innføring i manntallet er trykket på omslagskonvolutten som brukes ved forhåndsstemmegivning utenriks – på Svalbard og Jan Mayen. Du kan også skrive brev, men da må du huske på å få med de opplysningene som det spørres om i skjemaet.  

Om du vil innføres i manntallet i Målselv kommune kan du sende en skriftlig henvendelse til: Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen
 
Har du vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene før valgdagen, blir du automatisk innført i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Stemmesteder og tider

Her legges stemmetidene ut når de er klar

Tidligstemming

Du kan stemme mandag 1. juli og med fredag 9. august 2019 dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen.

I perioden onsdag 3. juli til og med fredag 9. august må du henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme. Du trenger ikke valgkort, men husk legitimasjon.  

Forhåndsstemming

Mandag 12. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan forhåndsstemme til og med fredag 6. september.

Tidspunkt for forhåndsstemming kommune- og fylkestingsvalget 2019 komme etterhvert.

Slik forhåndsstemmer du i utlandet

Velgere som ikke er i hjemkommunen på valgdagen den 9. september 2019, kan forhåndsstemme enten et annet sted i Norge, i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen.
Detaljert informasjon om når du kan forhåndsstemme i utlandet oppdateres senere, men forhåndsstemmeperioden er fra og med 1. juli 2019.

Du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune innen valgdagen mandag 9. september kl. 21.00. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Stemme i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen

Stemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme i et valglokale, kan søke om å forhåndsstemme hjemme. Dersom din søknad om å stemme hjemme blir godkjent, kommer det to valgmedarbeidere hjem til deg og mottar stemmen der. Søknaden må inneholde navn, adresse, personnummer og telefonnummer. Flere detaljer angående tidsrom for stemmegivning kommer etter hvert.

Du kan søke om, eller be om å stemme hjemme på følgende måter:

E-post: postmottak@malselv.kommune.no

Sende skriftlig søknad til: Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen

Eller ringe til:

Tlf. 934 68 890

Tlf. 452 82 533

Tlf: 77 83 77 00, servicekontoret

Valgstyret

Som valgstyre for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er følgende valgt: 

Leder: Nils Ole Foshaug
Nestleder: Martin Nymo

Arbeiderpartiets liste

Medlemmer                           Varamedlemmer

Nils Ole Foshaug                   Steffen Jakobsen

Liv Helland Olsen                  Lena T. Pedersen (perm. til 03.05.19)          

Kenneth Angell                      Viggo Fossum

Nanne M. Aspenes                Siri Sandbakken

                                              Stig Magne Hagen

                                              Tor Eriksen

                                              Arne Roar Lange (til 03.05.19)
 

Senterpartiets liste

Medlemmer                           Varamedlemmer

Bengt Magne Luneng            Mette Pedersen Anfeltmo

Petter Karlsen

      

Venstres liste

Medlemmer                           Varamedlemmer

Hege Gjerdrum                      Rolf O. Austgard

                                               Marthe Frette


Høyres liste

Medlemmer                          Varamedlemmer

Martin Nymo                         Britt Andreassen

                                              Edgar Andersen

                                              Maylinn Davidsen

 

Informasjon om valget

Se valg.no for flere opplysninger om valget i 2019.