Garderobene er stengt inntil videre. Det er brukere som er ansvarlig for å følge de nasjonale smittevernreglene og retningslinjer fra det enkelte særforbund i forhold til smitteverntiltak.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har laget en overordnet veileder i smittevern for idretten. I tillegg utarbeider idretten selv egne, mer detaljerte retningslinjer for de enkelte idrettene.

Både myndighetenes veileder og idrettens retningslinjer skal følges. Hovedregelen er:

  • Trening kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meters avstand.
  • Arrangementer (cuper, kamper, stevner etc.) kan avholdes med maks 50 deltakere, og én meters avstand. I praksis betyr det at mange arrangementer ikke kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.
  • For all aktivitet gjelder de generelle anbefalingene om god hygiene og at syke personer holder seg hjemme.

Bassengene forblir stengt inntil videre.