Besøk hos beboere uten mistenkt eller bekreftet COVID-19:

Besøk kan enten skje utendørs eller på eget besøksrom som er ordnet. Ved besøk er det satt en tidsramme på en time, slik at vi legger til rette for at flest mulig for besøkt sin nære.

Ved besøk skal tas imot av ansatt som skal informere de besøkende om gjeldende forholdsregler:

  • At det holdes minst 1 meters avstand til pasient og ansatte i institusjon.
  • At håndhygiene utføres ved ankomst.
  • Når pasient har behov for rullestol, er det ansatt som skal trille denne.

Etter hvert besøk skal kontaktpunkter som dørhåndtak o.l. rengjøres med vanlige rengjøringsmidler, eller desinfiseres med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel.

Dersom beboer ikke er mobil, bør det legges til rette for besøk i beboerens rom. Pårørende skal da gå direkte til og fra beboerens rom og ikke oppholde seg i fellesarealet, samt holde minst 1 meters avstand til beboeren inne på rommet.

 

Prosedyrer gjeldende for Øverbygd Sykehjem og Omsorgsboliger:

På ØSO vil det være peisestua som skal fungere som besøksrom. Pårørende går inn på baksiden av ØSO, slik at dere går rett inn på peisestua. Personalet henter beboer til peisestua.

Dere ringer oss og bestiller besøkstid, slik at vi skriver dere inn i egen besøksbok. Maks 6 personer samtidig og besøkstid på 1-2 timer.

Vi ønsker at dere ringer mellom kl. 09-14 for å bestille besøkstid. Da kan dere fortrinnsvis ringe tlf. 922 72955. Ved alvorlig sykdom, ringes vi og gjør egne avtaler.

 

Prosedyrer gjeldende for Målselv Helsetun:

Pårørende ringer og bestiller besøkstid, og hver avdeling booker inn besøket i egen besøksliste/-bok. På grunn av restriksjonene må vi sette maks antall på 4 pårørende per avdeling/etasje samtidig og besøkstid på 1 time i første omgang, ettersom det forventes at mange ønsker å komme på besøk. Vi vil gjøre det vi kan for at alle skal få muligheten til det.
Vi ønsker at dere ringer avdelingene mellom kl. 11-14 fra onsdag 13/5 for å bestille besøkstid

 

Følgende telefonnumre gjelder:

  • Mårtind/Alappen:      92272974 (gamle Målselvtunet)
  • Istind/Mauken:           92272968 / 92272967 (gamle avd C)
  • Sollitind/Vassbruna:   92272966 (gamle avd A)