11.06.20 - Flomberedskap i Målselv kommune

Målselv kommune har satt stab og følger situasjonen tett i forhold til mulig flom.

Vaktmestertjenesten er i beredskap på kommunale bygg.

Hvis innbyggere og andre i Målselv har informasjon som er av betydning for flomforebygging, ber vi om at dere kontakter flomtelefon teknisk på nummer 932 63 906 for å melde inn slik informasjon.

Ved akutte hendelser benyttes nødnummer: 110 (brann), 112 (politi), 113 (ambulanse).

11.06.20 - Sikring av løse gjenstander – forebygging ifbm mulig flom

Kommunen har satt stab i forbindelse med flomberedskap.

Vi ber om at innbyggere allerede nå sikrer verdier, løse gjenstander, rundballer etc. i et forebyggende perspektiv mtp. mulig flom.