Jordforbedringsmiddelet tilsvarer klasse 1 i Gjødselsforskriften.

Her PDF document ODT document finner du varedeklarasjonen.