Det er viktig at behandlingen starter tidlig. Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk og får luftveissymptomer, bør du teste deg for korona.

Hvem vil ha nytte av Paxlovid?

Det er særlig tre grupper som vil ha nytte av behandling med Paxlovid:

 • De som har alvorlig immunsvikt.
 • De som er over 65 år, har en alvorlig sykdom og ikke har fått vaksine de siste seks månedene.
 • Alle som er over 80 år.

Hva skal du gjøre hvis du får luftveissymptomer?

Luftveissymptomer er først og fremst tett nese, hoste og sår hals. Ofte har du også feber eller vondt i hodet.

Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona og får luftveissymptomer, bør du ta en selvtest hver dag - i inntil fire dager.

Hvis selvtesten viser at du har korona, bør du kontakte fastlegen din eller legevakt.

Hvis testen ikke viser at du har korona, kan du vente med å kontakte fastlegen.

Hvis symptomene blir verre, bør du kontakte lege, selv om selvtesten ikke viser at du har korona.

Hvem har høy risiko for å bli alvorlig syk?

Du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona hvis:

 • Du har alvorlig immunsvikt. For eksempel fordi du har beinmargskreft eller lymfekreft og får medisiner som slår ut immunforsvaret.
 • Du er over 80 år.
 • Du er over 65 år, du har en alvorlig kronisk sykdom, og du har ikke fått vaksine de siste seks månedene.
 • Du er over 50 år og har aldri tatt koronavaksine.

 

Sykdommer som gir høyere risiko for å bli alvorlig syk av korona:

 • Aktiv kreftsykdom eller pågående eller nylig behandling mot kreftsykdom
 • Alvorlig hjerte- eller lungesykdom
 • Dårlig regulert diabetes
 • Alvorlig overvekt – kroppsmasseindeks høyere enn 35
 • Kronisk nevrologisk sjukdom med betydelig nedsatt funksjon
 • Alvorlig psykisk sykdom, spesielt alvorlig schizofreni
 • Alvorlig demens
 • Downs syndrom

Du finn mer informasjon om symptomer, hva du skal gjøre hvis du blir syk, og behandling av korona på helsenorge.no

Behandling med tabletter erstatter ikke vaksine. Det beste du kan gjøre for å ikke bli alvorlig syk av korona, er å ta koronavaksine.

Gratis koronatester kan hentes på Målselv helsesenter ved legetjenesten eller på Holt helsehus hos legetjenesten.